Translation in English by Google Translate
Tūkstančiai žmonių Lietuvoje kas dieną kenčia nuo patyčių dėl to, kad jų odos spalva – kitokia. Dėl to, kad myli tos pačios lyties žmogų, gimė romu, žydu, lenku ar rusu, tiki kitu dievu ar tiesiog mąsto kitaip.
Žeminančių komentarų ir žinučių internete, žiaurių elektroninių laiškų, niekinančių replikų gatvėje ar net namuose jie gauna daugiau nei tau atrodo. Taip, tai „tik žodžiai“. Bet jais grįstas tiesiausias kelias į neviltį, depresiją, galiausiai - savižudybę.
Pagal Lietuvos įstatymus tokios patyčios – tikrų tikriausias nusikaltimas, už kurį baudžiama iki 2 metų kalėjimo.
Tačiau viena policija čia nepadės, jei nepadėsi tu. Ne tik kenčiantiems patyčias, bet pirmiausiai sau - kad raudonuoti „už Lietuvą“ ateityje tau tektų kuo mažiau.

JEI PASTEBI PATYČIAS IŠ KITO

Internete
Jei perskaitai žmogų žeminantį Facebooko komentarą ar postą, pamatai įžeidžiantį vaizdo klipą YouTube, išgirsti tokį garso įrašą ar panašiai
Nespausk “patinka” ir nesidalink.
Kuo mažiau žmonių tokį komentarą, klipą ar garso įrašą pamatys, tuo visiems bus geriau.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Komentarą ar postą nufotografuok (printscreen), o jei tai vaizdo klipas ar garso įrašas, pamėgink pasidaryti jo kopiją - kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau smurtautojai bus surasti ir nubausti.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą prašymo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Pranešk Facebookui.
Įžeidžiančio Facebooko komentaro dešinėje ieškok kryžiuko ir spausk „paslėpti“, o tada – „pranešti“. Jei tai ne komentaras, o Facebooko post‘as, jo dešinėje spausk ant rodyklėlės, tada – „pranešti“. Apie netinkamą turinį panašiai gali informuoti ir kituose didžiuosiuose socialiniuose tinkluose: Twitteryje, YouTube, Vimeo ir kt. Visi jie kovoja prieš neapykantos sklaidą ir siekia, kad bet kokios jos apraiškos būtų kuo skubiau aptiktos ir pašalintos.
Pakomentuok „atgal“.
Bet pasistenk išvengti emocijų ir nekurstyti konflikto. Taikliausia būtų tiesiog priminti, kad tokios patyčios pagal Lietuvos įstatymus – nusikaltimas, už kurį baudžiama kalėjimu iki 2 metų, ir pridurti, jog jau dabar kreipiesi į policiją. Jei tavo komentaras iššauktų naujų įžeidžiančių komentarų laviną, konflikto nebekurstyk - beprasmėje diskusijoje nedalyvauk ir daugiau nebekomentuok.
Žiniasklaidoje
Jei perskaitai neapykantą kurstantį straipsnį ar komentarą naujienų portalų komentarų skiltyje, pamatai žeminančią TV laidą, išgirsti įžeidžiančią radijo laidą ar panašia
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Straipsnį ar komentarą nufotografuok (printscreen) ar pasidaryk kitokią jo kopiją. Jei tai TV ar radijo laida, pamėgink padaryti jos vaizdo ar garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau smurtautojai bus surasti ir nubausti.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Pranešk žiniasklaidos priemonei.
Jei perskaitai įžeidžiantį komentarą, ieškok specialaus mygtuko, skirto pranešti apie netinkamo turinio komentarą. Tokie mygtukai šiandien yra praktiškai visuose naujienų portaluose, kad bet kokios neapykantos apraiškos būtų kuo greičiau pastebėtos ir pašalintos. Jei tai ne komentaras, o straipsnis, TV ar radijo laida, pranešk apie juos tos žiniasklaidos priemonės vadovybei, kurios kontaktus visada rasi žiniasklaidos priemonės kontaktų skiltyje.
Pakomentuok “atgal”.
Bet pasistenk išvengti emocijų ir nekurstyti konflikto. Taikliausia būtų tiesiog priminti, kad tokios patyčios pagal Lietuvos įstatymus - nusikaltimas, už kurį baudžiama kalėjimu iki 2 metų, ir pridurti, jog jau dabar kreipiesi į policiją. Jei tavo komentaras iššauktų naujų įžeidžiančių komentarų laviną, konflikto nebekurstyk - beprasmėje diskusijoje nedalyvauk ir daugiau nebekomentuok.
Viešoje vietoje
Jei patyčias iš kito žmogaus pastebi gatvėje, autobusų stotelėje, parduotuvėje, kavinėje ar bet kur kitur viešumoje
Nesijuok „dėl kompanijos“.
Gali atsitikti ir taip, kad tyčiotis iš kito žmogaus ims tavo draugai, artimieji ar kolegos. Nepasiduok bandos instinktui - nesijuok, nelik abejingas ir išdrįsk pasakyti, kad jų elgesys – žiaurus ir apgailėtinas. Kieno kito, jei ne tavo, nuomonė gali pagaliau priversti juos susimąstyti ir kitą kartą to nebedaryti?
Nebūk žiūrovas.
Jei tik stovėsi iš žiūrėsi, gali būti, kad užpuolikas pajus dėmesį, ir žeminantį „šou“ tu jį tik skatinsi tęsti.
Išdrįsk užpultąjį užstoti.
Prieik prie nukentėjusiojo ir paklausk, kaip jis jaučiasi, ar galėtum kuo padėti. Garsiai pasakyk smurtautojui, kad tai nepriimtina ir kad jeigu jis nebaigs, kviesi policiją. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus patyčių aukai ar sau. Blogiausia, kas tokioje situacijoje gali būti – tavo abejingumas.
Skambink 112.
Jei situacija tampa ypač pavojinga ir jauti, kad žodiniai įžeidinėjimai nesiliauja ar gali peraugti į fizinį smurtą – nedelsk.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautojus nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą – kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau jie bus surasti ir nubausti. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės užpuolikų agresijos ir pavojaus patyčių aukai ar sau. Jei įmanoma – stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Mokykloje
Jei pastebi, kad iš tavo klasės draugo ar kito vaiko tyčiojasi kiti mokiniai, o gal net mokytojai
Nesijuok „dėl kompanijos“.
Gali atsitikti ir taip, kad tyčiotis iš kito vaiko ims tavo draugai. Nepasiduok bandos instinktui - nesijuok, nelik abejingas ir išdrįsk pasakyti, kad jų elgesys - žiaurus ir apgailėtinas. Kieno kito, jei ne tavo, nuomonė gali pagaliau priversti juos susimąstyti ir kitą kartą to nebedaryti?
Nebūk žiūrovas.
Jei tik stovėsi iš žiūrėsi, gali būti, kad užpuolikas pajus dėmesį, ir žeminantį „šou“ tu jį tik skatinsi tęsti.
Išdrįsk skriaudžiamą vaiką užstoti.
Prieik prie nukentėjusiojo ir paklausk, kaip jis jaučiasi, ar galėtum jam kaip nors padėti. Garsiai pasakyk smurtautojui, kad tai nepriimtina ir kad jeigu jis neatstos, pakviesi mokytojus ar direktorių. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus vaikui, iš kurio tyčiojasi, ar sau. Blogiausia, kas tokioje situacijoje gali būti – tavo abejingumas.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautojus nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus vaikui, iš kurio tyčiojasi, ar sau. Jei įmanoma – stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pasikalbėk su nuskriaustu vaiku.
Tavo dėmesys, supratingumas ir palaikymas patyčias kenčiančiam žmogui labai reikalingas!
Pranešk mokytojams ar tiesiai direktoriui.
Parodyk jiems įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti. Nes netylėti yra šimą kartų kiečiau nei susitaikyti, pasiduoti ir gyventi nuolatinėje baimėje.
Primink nuskriaustajam, kad jis visada gali pasikalbėti su pagalbos jaunimui specialistu.
Ištisą parą veikiančių nemokamų pagalbos linijų kontaktų sąrašą rasi čia.
Darbe
Jei pastebi, kad iš tavo kolegos tyčiojasi kiti bendradarbiai, o gal net darbdaviai
Nesijuok „dėl kompanijos“.
Nepasiduok bandos instinktui - nesijuok kartu ir neprisidėk prie patyčių.
Nebūk žiūrovas.
Jei tik stovėsi iš žiūrėsi, gali būti, kad įžeidinėtojas pajus dėmesį, ir žeminantį „šou“ tu jį tik skatinsi tęsti. Blogiausia, kas tokioje situacijoje gali būti – tavo abejingumas.
Išdrįsk engiamą kolegą užstoti.
Prieik prie nukentėjusio kolegos ir paklausk, kaip jis jaučiasi, ar galėtum jam kaip nors padėti. Pasakyk įžeidinėtojui, kad tai nepriimtina ir kad jeigu jis nebaigs, praneši vadovybei.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtaujančius kolegas nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus kolegai, iš kurio tyčiojasi, ar sau. Jei įmanoma – stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pasikalbėk su patyčias kenčiančiu kolega.
Tavo dėmesys, supratingumas ir palaikymas patyčias kenčiančiam žmogui labai reikalingas!
Pranešk patyčias kenčiančio kolegos ar savo vadovui.
Greičiausiai jūsų darbdaviai net neįsivaizduoja, ką tavo kolegai tenka iškęsti kiekvieną dieną. Parodyk jiems įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti. Jei juos informuosi, jie tikrai ras sprendimą, kad visa tai kuo greičiau baigtųsi ir jūs galėtumėte dirbti oriai, ramiai ir kokybiškai.
Patark pranešti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
Pasakyk nukentėjusiam kolegai, kad apie žeminantį elgesį darbe jis gali parašyti trumpą elektroninį laišką, pridėk prie jo įkalčius, kuriuos tau pavyko užfiksuoti, ir išsiųsti viską lygybe@lrs.lt. Plačiau apie tarnybą gali sužinoti lygybe.lt.
Namie
Jei pastebi, kad iš tavo šeimos nario ar artimojo tyčiojasi kiti šeimos nariai ar artimieji
Nesijuok „dėl kompanijos“.
Nepasiduok bandos instinktui - nesijuok kartu ir neprisidėk prie patyčių.
Nebūk žiūrovas.
Jei tik stovėsi iš žiūrėsi, gali būti, kad įžeidinėtojas pajus dėmesį, ir žeminantį „šou“ tu jį tik skatinsi tęsti. Blogiausia, kas tokioje situacijoje gali būti – tavo abejingumas.
Išdrįsk engiamą artimąjį užstoti.
Prieik prie nukentėjusiojo ir paklausk, kaip jis jaučiasi, ar galėtum jam kaip nors padėti. Garsiai pasakyk smurtaujančiam artimajam, kad tai žiauru ir nepriimtina. Kieno kito, jei ne tavo, nuomonė gali pagaliau priversti jį susimąstyti ir kitą kartą to nebedaryti?
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautoją nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės užpuolikų agresijos ir pavojaus artimajam, iš kurio tyčiojasi, ar sau. Jei įmanoma - stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pasikalbėk su engiamu artimuoju.
Tavo dėmesys, supratingumas ir palaikymas patyčias kenčiančiam artimajam labai reikalingas!
Skambink 112.
Jei situacija tampa ypač pavojinga ir jauti, kad žodiniai įžeidinėjimai nesiliauja ar gali peraugti į fizinį smurtą – nedelsk.

JEI TYČIOJASI IŠ TAVĘS

Internete
Jei gauni tave žeidžiančių Facebooko komentarų ar žinučių, sulauki tokių elektroninių laiškų, pamatai tave žeminantį vaizdo klipą YouTube, išgirsti tokį garso įrašą ar panašiai
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Neskubėk tokių žinučių, komentarų ar laiškų iškart trinti. Pirmiau nufotografuok juos (printscreen), o jei tai vaizdo klipas ar garso įrašas, pamėgink pasidaryti jo kopiją - kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau smurtautojai bus surasti ir nubausti.
Pranešk Facebookui.
Tave žeminančio Facebooko komentaro dešinėje ieškok kryžiuko ir spausk “paslėpti”, o tada - “pranešti”. Jei tai ne komentaras, o Facebooko postas, jo dešinėje spausk ant rodyklėlės, tada - “pranešti”. Apie netinkamą turinį panašiai gali informuoti ir kituose didžiuosiuose socialiniuose tinkluose: Twitteryje, Youtube, Vimeo ir kt. Visi jie nedviprasmiškai pasisako prieš neapykantą, ir siekia, kad bet kokios jos apraiškos būtų kuo skubiau aptiktos ir pašalintos.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Pranešk Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
Jei iš tavęs tyčiojasi viešai (YouTube vaizdo klipai, viešai platinami garso įrašai, Facebook postai ar komentarai - irgi viešuma), parašyk apie tai trumpą elektroninį laišką, pridėk prie jo įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską zeit@lrs.lt. Kad ir kokia didelė vertybė žodžio laisvė šiandien bebūtų, niekas niekada niekam nesuteikė teisės ja piktnaudžiauti skleidžiant neapykantą ir žeminant tave.
Žiniasklaidoje
Jei perskaitai tave niekinantį straipsnį ar komentarą naujienų portalų komentarų skiltyje, pamatai tave žeidžiančią TV laidą, išgirsti tave žeminančią radijo laidą ir panašiai
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Straipsnį ar komentarą nufotografuok (printscreen) ar pasidaryk kitokią jo kopiją. Jei tai TV ar radijo laida, pamėgink padaryti jos vaizdo ar garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau smurtautojai bus surasti ir nubausti.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Pranešk žiniasklaidos priemonei.
Jei perskaitai tave žeminantį komentarą naujienų portalų komentarų skiltyje, ieškok specialaus mygtuko, skirto pranešti apie netinkamo turinio komentarą. Tokie mygtukai šiandien yra praktiškai visuose naujienų portaluose, kad bet kokios neapykantos apraiškos būtų kuo greičiau pastebėtos ir pašalintos. Jei tai ne komentaras, o straipsnis, TV ar radijo laida, pranešk apie juos tos žiniasklaidos priemonės vadovybei, kurios kontaktus visada rasi žiniasklaidos priemonės kontaktų skiltyje.
Pranešk Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
Apie tave niekinantį straipsnį, TV ar radijo laidą parašyk trumpą elektroninį laišką, pridėk prie jo įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską zeit@lrs.lt. Kad ir kokia didelė vertybė žodžio laisvė šiandien bebūtų, niekas niekada niekam nesuteikė teisės ja piktnaudžiauti skleidžiant neapykantą ir žeminant tave.
Viešoje vietoje
Jei tave puola įžeidinėti gatvėje, autobusų stotelėje, parduotuvėje, kavinėje ar bet kur kitur viešumoje
Laikykis toliau nuo smurtautojų - arčiau kitų žmonių.
Taip jiems bus mažiau patogu tęsti patyčias ar mėginti imtis fizinio smurto. Jei situacija tampa ypač pavojinga (jų daug, jie neblaivūs, akivaizdžiai agresyviai nusiteikę ar pan.), nesidrovėk ir nedelsk - garsiai paprašyk aplink esančių žmonių pagalbos. Patikėk - gerų ir neabejingų žmonių daugiau nei piktų.
Skambink 112.
Jei situacija tampa ypač pavojinga ir jauti, kad žodiniai įžeidinėjimai nesiliauja ar gali peraugti į fizinį smurtą - nedelsk.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautojus nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. Kuo daugiau įkalčių surinksi, tuo greičiau smurtautojai bus surasti ir nubausti. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės užpuolikų agresijos ir pavojaus sau. Jei įmanoma - stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Mokykloje
Jei iš tavęs tyčiojasi kiti mokiniai, o gal net susilauki žeminančių mokytojų replikų
Papasakok draugui.
Patikėk, jis supras tave ir tikrai neliks abejingas!
Pasakyk tėvams ar kitiems suaugusiems artimiesiems.
Greičiausiai jie net neįsivaizduoja, ką tau tenka iškęsti kiekvieną dieną. Jei žinotų, jie tikrai sugalvotų, ką daryti, kad visa tai kuo greičiau baigtųsi.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautojus nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus sau. Jei įmanoma - stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pranešk mokytojams ar direktoriui.
Parodyk jiems įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti. Nes netylėti yra šimą kartų kiečiau nei susitaikyti, pasiduoti ir gyventi nuolatinėje baimėje.
Pasikalbėk su pagalbos jaunimui specialistu.
Ištisą parą veikiančių nemokamų pagalbos linijų kontaktų sąrašą rasi čia.
Darbe
Jei iš tavęs tyčiojasi kolegos, o gal žeminančių replikų sulauki net iš darbdavio
Laikykis arčiau kitų kolegų.
Kad jie pamatytų, kaip su tavimi elgiamasi, o tu, esant reikalui, turėtum liudininkų.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, tave įžeidinėjančius kolegas nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jų agresijos ir pavojaus sau. Jei įmanoma - stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pranešk savo vadovui.
Greičiausiai tavo darbdaviai net neįsivaizduoja, ką tau tenka iškęsti kiekvieną dieną. Jei jiems papasakosi, jie tikrai ras sprendimą, kad visa tai kuo greičiau baigtųsi ir tu galėtum dirbti oriai, ramiai bei kokybiškai.
Pranešk Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
Apie tave žeminantį kolegų ar vadovų elgesį darbe parašyk trumpą elektroninį laišką, pridėk prie jo įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską lygybe@lrs.lt. Plačiau apie tarnybą gali sužinoti lygybe.lt.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Namie
Jei tave žeminančius pareiškimus girdi iš šeimos narių ar kitų artimųjų
Pasikalbėk su jais.
Aiškiai pasakyk, kad jų elgesys tave žeidžia ir skaudina. Patikėk, ir nuoširdaus pokalbio dažnai užtenka, kad žmogus pakeistų savo išankstinį nusistatymą.
Pasikalbėk su kitais artimaisiais.
Jei smurtautojas nekenčia ir negirdi tavęs, kitų šeimos narių ar artimųjų nuomonė jam gali būti net labai svarbi. Jų palaikymas privers jį susimąstyti, o gal net visiškai pakeisti išankstinį nusistatymą.
Pasistenk užfiksuoti įkalčius.
Jei gali, smurtautoją nufotografuok, nufilmuok ar padaryk garso įrašą - kad ir mobiliuoju telefonu. BET! Saugokis, kad taip neišprovokuotum dar didesnės jo agresijos ir pavojaus sau. Jei įmanoma - stenkis įkalčius fiksuoti slaptai.
Pranešk policijai.
Tau nereikės niekur važiuoti, dabar gali padaryti tai tiesiog internetu. Užpildyk paprastą skundo formą, kurią rasi čia, pridėk įkalčius, kuriuos pavyko užfiksuoti, ir išsiųsk viską info@policija.lt. Anonimiškai ir patogiai informuoti policiją gali ir apsilankęs epolicija.lt.
Skambink 112.
Jei situacija tampa ypač pavojinga ir jauti, kad žodiniai įžeidinėjimai nesiliauja ar gali peraugti į fizinį smurtą - nedelsk.
Projektą inicijuojavo:
Rėmė:

Informacija atkurta naudojantis interneto archyvu http://archive.org/web/ | Archyvo puslapis | Domėnas svetimageda.lt ir puslapis atkurti www.neris.io iniciatyva.